نمونه‌ی‌ درمان نامنظمی شدید

نامنظمی شدید دندانها چطور درمان میشود؟

نامنظمی شدید دندانها دلایل بسیاری دارد که مهمترین دلیل آن عدم تناسب فضای مورد نیاز دندانها به نسبت فضای موجود فک ناشی میشود یعنی یا اندازه دندانها زیاد است یا فک کوچک است و در اغلب موارد نیاز به کشیدن دندان برای منظم نمودن داریم و در صورت درمان بدون کشیدن اغلب برگشت به حالت بی نظمی رخ خواهد داد یا لبها و دندانها در انتهای درمان برجسته میشوند که ظاهر ناخوشایندی دارد.