نمونه‌ی‌ درمان دیاستم

دیاستم چیست و چگونه درمان می‌شود؟

دیاستم به فضای بین دندانها به خصوص دو دندان جلو بالا گفته میشود که دلایل زیادی از جمله 1. چسبندگی و بزرگی فرنوم (بافت نرم رگ مانند مابین دندانهای بالا که در انتهای ارتودنسی نیاز به برداشتن دارد ) 2. بزرگی فک به نسبت دندانها 3. جلو و بزرگ بودن زبان در حفره دهان به نسبت افراد فاقد این مشکل 4. کشیده شدن دندانها و حرکت دندانها به فضای کشیده شده , 5. وجود دندان نهفته در اطراف فضا , 6. وجود دندان اضافه مابین دو دندان جلو 7. وجود درز استخوانی در فک بالا یا پایین که از زمان کودکی بسته نشده و ..... که هر کدام با توجه متغییرهای مختلف راه حلهای مختلفی دارد , مواردی از درمان این مشکل که از بیماران دکتر مهرزاد بوده اند را در ادامه خواهید دید .